Hur gör jag om jag vill lämna företagsavfall när jag åker i min privata bil?  

Svar: Kontakta personalen på plats på återbruket vid ditt besök. Tänk på att ha med ditt avlämnarintyg om du ska lämna farligt avfall. Du kan läsa mer på el-kretsen.se/avlamnarintyg. Vilken typ av farligt avfall du får lämna hittar du på vafabmiljo.se/automatisk-debitering/. Besöket faktureras i efterhand på det företag som anges till personalen.