Hur faktureras företagen när de lämnar avfall på återbruket?

Svar: Faktura skickas månadsvis till det företag som bilen är registrerad på. Om återbruket besöks av flera olika bilar från samma företag samlas dessa på samma faktura.

Varje besök genererar en specifik orderrad på fakturan där registreringsnummer, dag och tidpunkt framgår. Fakturan kan märkas upp med valfri referens. Varje referens = en faktura. Om regnr är referensen blir det inga samlingsfakturor.

Vill du uppdatera dina faktureringsuppgifter efter 1 mars 2024, kontakta marknad@vafabmiljo.se.