Hur dimensioneras en miljöbod på bästa sätt?

Börja med att titta i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Där finns en dimensioneringstabell på sida 20 som går att använda sig av. Kontakta gärna oss för att få mer råd och tips.

Du hittar Avfall Sveriges handbok här.