Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Hur bokar jag en slamtömning?

Kontakta oss via mejl på kundservice@vafabmiljo.se eller på telefon 021-39 35 00 så hjälper vi dig.