Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Hur beställer jag matavfallspåsar till min verksamhet?

Matavfallspåsar/-säckar i olika storlekar går bra att beställa genom att kontakta oss.