Vad är hämtningsintervallen för de åtta olika fraktionerna?

Naturvårdsverket har ännu inte beslutat något hämtningsintervall men det finns med i ett förarbete till ersättningsföreskriften. I den är det varannan vecka för papper och plast samt var fjärde vecka för glas och metall. Vår utgångspunkt är att de bodar som finns idag och som vi hjälpt till att dimensionera ska kunna rymmas inom ersättningen.