Debiteras privatpersoner som lämnar avfall i en företagsregistrerad bil?

Svar: Ja. Besöker du återbruket som privatperson i en företagsregistrerad lätt lastbil, som du exempelvis har lånat från din arbetsgivare, granne eller någon annan, kommer ditt besök debiteras.