Debiteras företagare som lämnar avfall med annat fordon?

Svar: Ja. Om du som företag lämnar avfall från ditt företag men använder ett annat fordon som inte är lätt lastbil, ska du kontakta personalen som då registrerar ditt besök manuellt.