Debiteras företag som enbart vill panta i Pantamera Express på återbruket?

Svar: Nej. Du kan använda Pantamera Express kostnadsfritt om du kommer enbart med pant. Du får då kontakta personalen så besöket krediteras. Men kommer du med pant och annat avfall vid samma besök så debiteras du för det besöket.