Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Automatisk debitering- varför är det skillnad beroende på finansieringsformen av bilen?

Svar: Det är inte finansieringsformen av bilen som avgör, utan det är nyttjandeformen av bilen.

I de flesta fall så används företagsregistrerade personbilar som förmånsbilar (att de kan användas i privat syfte) och att fordonsanvändaren inte använder bilen i sin tjänst. Därav har vi valt att tillåta att företagsregistrerade personbilar inte ska faktureras automatiskt.

Däremot, om du använder din företagsregistrerade personbil i ditt arbete, så faktureras du om du kommer till återbruket med verksamhetsavfall i den bilen. Då behöver du kontakta personalen på återbruket så att vi manuellt kan fakturera besöket.