Företag

Fler och fler företag intresserar sig för miljöfrågor. Ett av de områden där det är enklast att miljöanpassa ett företag är inom avfallshanteringen. Stora delar av avfallet är återvinningsbart om det sorteras rätt från början.

Ett av VafabMiljös grundläggande mål är att minska avfallshanteringens belastning på vår miljö. Detta löser vi genom ett brett utbud av lösningar som exempelvis rötning av bioavfall, säker behandling av farligt avfall och kontrollerad deponering.

Bli kund hos oss

Genom att teckna avtal med VafabMiljö får du som kund en bekväm lösning för ditt avfall. Vi kan ta hand om delar av eller allt ditt avfall. Våra kunder är stora som små, vi hittar lösningar för just ditt företag.

Läs mer under Våra tjänster för att få veta vad vi kan erbjuda dig. För mer information om att bli avtalskund kontakta någon av våra säljare på marknadsavdelningen. Du kan även kontakta vår kundservice på telefon 021-39 35 20, vi svarar även på frågor som gäller ditt farliga avfall.