Helhetslösningar

Helhetslösningar innebär att en kontaktperson hjälper dig och ditt företag att miljöanpassa er avfallshantering på ett sätt som är effektivt både för ditt företag och för miljön.

VafabMiljö har egna resurser för återvinning, till exempel sorteringsanläggning, mellanlager för farligt avfall, oljemottagning, kompostering, gasutvinning och Återbruken. Dessutom kan VafabMiljö erbjuda transport av avfallet.

Vi tar hand om allt ditt avfall. För ditt farliga avfall har vi på VafabMiljö egna säkerhetsrådgivare. Vi har nära kontakt med återvinningsindustrier och förbränningsanläggningar. Detta gör att vi kan erbjuda helhetslösningar som innebär att ett företag endast behöver en enda kontaktperson för att miljöanpassa sin avfallshantering. Utbildning av era medarbetare är en del i helhetslösningen.

För mer information om olika helhetslösningar kontakta någon av våra säljare.

Du kan även läsa mer om helhetslösningar i vårt faktablad som finns under Informationsmaterial.