Utför ni analyser av jord och asfalt?

Det är du som kund som är avfallsproducent och ansvarig för att klassificera massorna. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta prover på plats. Däremot kan vi ta emot provpåsar och skicka vidare till ett laboratoriet. Om du behöver hjälp att tolka analyssvaren så kan vi hjälpa till.