Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Kommer det vara gratis att åka in på återbruket januari/februari 2024 men farligt avfall kommer debiteras från 1 januari?

Svar: Under månaderna januari-februari är det fria besök hos oss. From 1 januari är det däremot El-Kretsens lösning ”Verksamhetsavfall” som ska användas om du som företagskund vill lämna farligt avfall.

El-kretsen debiterar 40 kr vid varje ”upprättad rapport”. Själva mottagandet av farligt avfall kommer vara kostnadsfritt hos oss under januari-februari 2024 och sedan ingå i besöksavgiften från och med 1 mars 2024.