Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin