bild på farligt avfall i hushållet

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Sverige behöver få bättre kontroll på sitt farliga avfall. År 2020 skärptes därför kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall, både med en utökad anteckningsskyldighet och en skyldighet att rapportera in uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

Vem är skyldig att rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Två sätt att rapportera

Verksamheter kan rapportera uppgifter till avfallsregistret antingen manuellt via en e-tjänst eller via API. API innebär att rapporterande verksamheter lämnar uppgifter genom att ansluta sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets system. På VafabMiljö har vi en API-lösning där vi kan överföra uppgifter från vårt verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Ditt företag kan anlita VafabMiljö för hjälp med rapporteringen

Vi på VafabMiljö erbjuder våra kunder en ombudstjänst där vi kan fungera som ombud och sköta kunders rapportering till Naturvårdsverket. Om ni är intresserade av ombudstjänsten kontakta vår marknadsenhet: marknad@vafabmiljo.se

Om du som kund avser att transportera ditt farliga avfall till ett av VafabMiljös Återbruk kan vi dock inte erbjuda någon ombudstjänst.

Mer information

Mer information om bakomliggande lagstiftning, Naturvårdsverkets rapporteringssystem, frågor och svar mm, hittar du via dessa länkar:

Rapportera uppgifter till avfallsregistret – Naturvårdsverket.se

Frågor och svar rapporteringssystem Farligt avfall – Naturvårdsverket.se 

Avfallsförordning 2020614_sfs-2020-614 – Riksdagen.se