Kontakta oss

Här hittar du adress och telefonnummer samt e-postadresser till oss på VafabMiljö.

Tips: Vid ärenden till Kundservice som gäller ditt abonnemang, ha gärna ditt kundnummer till hands så kan vi hjälpa dig snabbare.

Telefon och e-post

Kundservice:
Telefon: 021-39 35 00 vardagar mellan kl. 8.00-16.00. 
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Kundservice för företag:
Telefon: 021-39 35 00 vardagar mellan kl. 7.00-16.00. 
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare hittar du kontaktuppgifter på marknadsavdelningens kontaktsida

Kontakta marknadsavdelningen

Registrator:
E-post: info@vafabmiljo.se 

Återbruk:
Kontaktuppgifter till våra Återbruk finns på respektive Återbruks sida.

Våra Återbruk (ÅVC)

Vill du nå en medarbetare på VafabMiljö? Skriv personens fornamn.efternamn@vafabmiljo.se. Ersätt å och ä med a samt ö med o.


Postadress, besöksadress och leveransadress

Postadress:
VafabMiljö Kommunalförbund, Box 140, 721 05 Västerås

Besöks- och leveransadress huvudkontoret Navet:
VafabMiljö Kommunalförbund, Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås

Besöks- och leveransadress driftkontoret Gryta:
VafabMiljö Kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.


Fakturaadress

VafabMiljö Kommunalförbund, Referenskod, Box 140, 721 05 Västerås

All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du på Policy för behandling av kunders personuppgifter.


Biogas

E-post till vår biogasanläggning:
Kontakta biogasanläggningen

Kundservice, frågor om tankkort, fakturor, fel på tankstation osv
Tel 021-39 35 00
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Vid akuta fel på tankstation som innebär fara för människor, miljö eller utrustning. För övriga frågor, kontakta Kundservice enligt ovan.
Tel 070-465 84 67


Studiebesök

VafabMiljö Kommunalförbund erbjuder föreläsningar om avfall och studiebesök till skolor, företag och föreningar.
Våra miljöinformatörer åker ut till skolor, föreningar och företag för att hålla föreläsningar om hållbar avfallshantering. De tar också emot besökare till våra anläggningar. Bokning sker via dem.

Kaj Wallin
Tel: 021-39 35 57
E-post: kaj.wallin@vafabmiljo.se

Natalie Löfgren
Tel: 021-39 35 64
E-post: natalie.lofgren@vafabmiljo.se

Linda Holtby
Tel: 021-39 92 24
E-post: linda.holtby@vafabmiljo.se

Skolor kan mejla till skolinfo@vafabmiljo.se för bokningar.


Visselblåsarfunktion

Om du har fått kännedom om att det förekommer korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden i våra verksamheter kan du använda dig av vår visselblåsarfunktion.

Med visselblåsarfunktionen kan du anonymt anmäla misstanke om att det finns allvarliga missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och där du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom Vafabmiljö.

Det kan exempelvis vara misstanke om:

  • Mutor och korruption
  • Bedrägerier
  • Intressekonflikter
  • Otillbörliga konkurrensbeteenden
  • Otillåten hantering av insiderinformation
  • Stöld och förskingring
  • Trakasserier
  • Brott mot mänskliga rättigheter
  • ​​​​​​​Miljöbrott

Vafabmiljös ordinarie rutin är att medarbetare anmäler misstanke om allvarliga oegentligheter till närmaste chef.​​​ Om det av någon anledning inte är möjligt eller lämpligt att ta upp ärendet med närmaste chef finns möjligheten att meddela synpunkter till chefens chef, facklig företrädare eller HR.

Anmälan
Du kan göra din anmälan via tre olika vägar. Via ett digitalt formulär på webben, telefon under kontorstid och postalt med brev. Nedan ser du tillvägagångsätten.

Gör en anmälan via webben
Med den här länken kan du lämna in din anmälan digitalt och anonymt.

Gör en anmälan via telefon
Du kan göra en anmälan genom att ringa företaget Interaktiv säkerhet. Telefontider mellan 9-17 på vardagar.

0770-455 594

Anmälan via brev
Du kan även skicka din anmälan via brev till:

Interaktiv Säkerhet
”VafabMiljö”
Norrgatan 10
432 41 Varberg