Hushåll

Här kan du som privatperson hitta information om din sophämtning, sortering, myndighetsbeslut och om Återbruken och Återvinningsstationerna i respektive kommun.

Du kan få svar på frågor och komma i kontakt med VafabMiljös kundservice. Du kan beställa information och/eller ladda hem broschyrer och faktablad under
Om VafabMiljö/Informationsmaterial.