Hushåll

Här kan du som privatperson hitta information om din sophämtning, sortering och om Återbruken och Återvinningsstationerna i respektive kommun.

Du kan få svar på frågor och komma i kontakt med VafabMiljös kundservice. Du kan också beställa information och/eller ladda hem broschyrer m.m.