Länkar

Riksdag och regering

Regeringens miljöarbete: www.regeringen.se
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se
Kemikalieinspektionen: www.kemi.se

Avfall och återvinning

Förpackningsinsamlingen: www.ftiab.se
Svensk Glasåtervinning: www.glasatervinning.se
Batteriåtervinningen: www.batteriatervinningen.se/
Stena Metall: www.stenametall.se
EL-kretsen: www.el-kretsen.se
Ekokem: www.ekokem.com/sv
Avfall Sverige: www.avfallsverige.se
Återvinningsindustrierna: www.recycling.se
Byggigen: www.byggigen.se
ISWA – International Solid Waste Association: www.iswa.org

Miljöpress

Lantbrukets affärstidning: www.atl.nu
Environmental News Network: www.enn.com

Miljö på nätet

SCB — Miljö: www.scb.se/amne/miljo.asp
Global Recycling Network: www.grn.com/index.html
Miljöbilar: www.gasbilen.se
Fordonsgas: www.fordonsgas.se
Energigas: www.energigas.se
Biogas; www.biogasost.se
Fakta om sopor och en guide om avfallshantering: sopor.nu

Miljöorganisationer

Svenska Naturskyddsföreningen: www.snf.se
Fältbiologerna: www.faltbiologerna.se
Miljöförbundet Jordens vänner: www.mjv.se
Håll Sverige Rent: www.hsr.se
KRAV: www.krav.se
Det naturliga steget: www.detnaturligasteget.se
SEI, Stockholms miljöinstitut: www.sei.se
Greenpeace: www.greenpeace.org
Världsnaturfonden: www.wwf.se
World Watch Institute: www.worldwatch.org
Planet Ark: www.planetark.org
Förbundet Agenda 21: www.fa21.se
Västmanlands läns Luftvårdsförbund: www.luftvard-u.org/