Transportvägar för avfall

Råd och anvisningar – Transportvägar för avfall

Här lämnas en redovisning av minimistandard på enskild väg och vändplan som ska användas för hämtning av slam, hushållssopor och latrin.

Om du inte har möjlighet att öppna PDF-filen kan du mejla vår kundservice så skickar de hem en broschyr till dig.