Soptips

Soptips är en broschyr som informerar om avfallshantering, t ex sophämtning, taxor, hur man sorterar och vad som händer med avfallet efteråt, Återbrukens öppettider och var du hittar återvinningsstationer för förpackningar.
Soptips är kommunspecifika. Klicka på länkarna nedan för att få upp Soptips som gäller för din kommun.