Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kommande sammanträden

Här hittar du dagordning och protokoll från årets sammanträden med direktionen.

 

Tidigare sammanträden och protokoll

2017

Protokoll direktionen 2017-12-19 inkl bilagor

Protokoll direktionen 2017-11-24 inkl bilagor

Protokoll direktionen 2017-10-02

Protokoll direktionen 2017-06-07

Protokoll direktionen 2017-03-30

2016

direktionen 2016-12-14
Protokoll direktionen 2016-11-24
Protokoll direktionen 2016-09-30
Protokoll direktionen 2016-05-24
Protokoll Vafab Miljö AB 2016-03-07
Protokoll direktionen 2016-03-07
Protokoll Vafab Miljö AB 2016-02-11
Protokoll direktionen 2016-02-11

 

Kontakt

Kontaktuppgifter till ansvarig Registrator på VafabMiljö Kommunalförbund.

Telefon: 021-39 92 66
E-post: anna.bjorkvall@vafabmiljo.se