Skänk ditt spillvirke – ny fraktion på Gryta Återbruk

Med syfte att samla in spillvirke till återanvändning startar nu ett samarbete mellan VafabMiljö och Västerås stad. Återbruket Gryta i Västerås kommer fr.o.m. fredag den 25 november ha en behållare för insamling av spillvirke. Virket kommer sedan skänkas till träslöjden på Bjurhovdaskolan i Västerås.

Detta pilotprojekt har namnet ”FÅTT” (Från Återbruk till träslöjd) och startar på fredag den 25 november på Återbruket Gryta. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad och VafabMiljö och berör årskurs 4-6 på Bjurhovdaskolan som har ämnet träslöjd. I containern för spillvirke kan du lämna bitar av brädor, läkt, rundstav, plywood och MDF. Pilotprojektet kommer sträcka sig över två terminer och utvärderas efter sommaren 2017, för att se om eventuellt fler skolor och fler kommuner kan vara intresserade av detta.

– Då Bjurhovdaskolan är en ”grön skola” är de redan involverade i miljöfrågor i samarbete med VafabMiljö, som bl.a. ”Botswana-projektet” och ”Minska matsvinnet”. Så valet av skola för detta pilotprojekt var ganska lätt, säger Gunnar Weiring verksamhetsutvecklare på VafabMiljö.

Slöjdläraren Mika Lanerva på Bjurhovdaskolan kontaktade VafabMiljö då han såg möjligheterna till att återanvända trä som annars skulle gått till energiutvinning. VafabMiljö har nu spunnit vidare på idén genom att titta på vilka behov som matchar planen för träslöjd i årskurs 4-6. Projektet är nu redo att startas upp.

Årets fallfruktsinsamling avslutas med rekordsiffror

Fallfruktsinsamlingen är nu avslutad för i år och här kommer en slutredovisning

Vi vill börja med att tacka alla som har bidragit med fallfrukt. Ni har hjälp oss att nå ett fantastiskt resultat, inte bara i mängd utan också i kvalitet på det som vi levererat till biogas.

Insamlad mängd, under en 13-veckors period landade på fantastiska 420 ton fallfrukt, vilket krossade tidigare rekordsiffa från 2015 på ca 160 ton.

Insamlingen startade den 19 augusti och avslutdes den 10 november.

Insamlingen av fallfrukt vecka för vecka 2016

Vecka 1 – 17,14 ton

Vecka 2 – 70,34 ton

Vecka 3 – 31,48 ton

Vecka 4 – 56,20 ton

Vecka 5 – 47,86 ton

Vecka 6 – 28,90 ton

Vecka 7 – 51,34 ton

Vecka 8 – 12,00 ton

Vecka 9 – 37,02 ton

Vecka 10 – 30,70 ton

Vecka 11 – 23,54 ton

Vecka 12 – 9,36 ton

Vecka 13 – 4,72 ton

Totalsumma: 420 ,60 ton

Prisjustering på träavfall

På grund av kraftigt sjunkande priser på marknaden kommer VafabMiljö göra en prisjustering på träavfall.
Det nya priset gäller fr. o. m. den 1 december 2016. Kontakta oss gärna för prisinformation.

”Bo-skola” för nyanlända i Västerås

Hur sorteras avfall i Sverige? Vad får man spola ned i toaletten och hur skaffar man ett el-abonnemang? I en ny satsning, ”Bo i Västerås”, få nyinflyttade västeråsare lära sig sådant som är bra att känna till när de flyttar till eget boende.

Mälarenergi, VafabMiljö och Mimer har tillsammans skapat ”Bo i Västerås”, som innebär att västeråsare får lära sig sådant som är bra att känna till när de flyttar in till ett eget boende.

Detta sker i samband med en kampanj där Mimer söker hyresvärdar som vill hyra ut bostäder till nyanlända. De som vill hyra bostad får först gå bo-skolan.

Bo-skolan är ett komplement till studiebesök eller lektioner som i vanliga fall sker i SFI-klasserna. Mälarenergi, Mimer och VafabMiljö har sett att det finns behov av att göra vardagen enklare för de nyinflyttade.

Läs hela artikeln på VLT.se