Foto: Per Groth

KAK lämnar över avfallshanteringen till VafabMiljö 1 november 2017

Samarbetet mellan kommunerna i vår region fortsätter att utökas då Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 november 2017.

Sedan tidigare har även kommunerna Fagersta, Norberg, Surahammar, Sala, Skinnskatteberg, Enköping, Heby, Västerås och Hallstahammar lämnat över. Därmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Telefon: Ring VafabMiljös kundservice, efter den 1 november, på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00, med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall m m.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Här finns information om hushållsavfall för alla hushåll, företag, föreningar med mera i:

Köping, klicka på länken: https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/koping/

Arboga, klicka på länken: https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/arboga/

Kungsör, klicka på länken: https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/kungsor-2/

Varför?

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet. Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.

Information via brev

Ett brev har gått ut till alla hushåll, verksamheter och fastighetsägare i KAK-kommunerna mellan den 27-29 oktober. Breven finns även att ladda ner här:

 Köping  Arboga  Kungsör
Brev Villa/Fritidshus  Brev Villa/Fritidshus  Brev Villa/Fritidshus
Brev Lägenheter  Brev Lägenheter  Brev Lägenheter
Brev Fastighetsägare  Brev Fastighetsägare  Brev Fastighetsägare
Brev Verksamheter  Brev Verksamheter  Brev Verksamheter

Pantamera

Nu kan du panta på Återbruket Bäckby i Västerås

Nu är en ny Pantamera Express på Återbruket Bäckby i Västerås invigd. Här kan du lämna burkar och flaskor till pant.

Sedan tidigare finns en Pantamera Express på Återbruket Ängsgärdet i Västerås, där vi hittills samlat in över 1 miljon burkar och PET-flaskor sedan starten i juni i fjol. Denna pantmaskin är nu uppgraderad till en nyare och bättre modell. Välkomna att panta!

Så här går det till när du pantar:

 

Så räknas det totala beloppet på din faktura fram

Då vi får många frågor om hur man ska räkna fram totalbeloppet på fakturan så ger vi dig här en förklaring.

Året runt abonnemang faktureras vanligtvis var 3:e månad, alltså 4 fakturor under året.

Sommarabonnemang faktureras 2 ggr/år. Juni och oktober, alltså 2 fakturor för säsongen.

Se faktureringsschema hushåll 2017.

Beloppet på fakturan under pris avser det totala priset för den tjänsten. För året runt abonnemang helårspris och för sommarabonnemang säsongspris.

Hur räknas det totala beloppet på din faktura fram?

För sommarabonnemang fakturerar vi för 5 månader, maj-september. Totalt blir det för dessa månader 153 dagar.

Ta beloppet under pris (1) och dela med 153 dagar. Beroende på vilken period fakturan avser (3) ta antalet dagar för dessa månader och multiplicera med dagspriset. Så får man fram summan under belopp (2).
Se bild nedan.

Året runt abonnemang räknas ut på samma sätt, man delar bara med 365 dagar istället.

Samtliga priser avser exkl. moms, den redovisas längre ner, innan totalbeloppet.

Enklare sortering med nya skyltar

Sedan en tid har ett försök att öka sorteringen och återvinningen pågått på fyra av arton Återbruk i regionen. Skyltarna har bytts på flera containrar för att bli tydligare.

Syftet är att minska mängden avfall som går till förbränning respektive deponi och få renare återvinningsmaterial på Återbruken. Försöket har gått bra. Genom att sortera bättre har avfallet till förbränning på de fyra Återbruken minskat med cirka 30 procent, vilket är positivt. Därför införs det här på samtliga Återbruk och samtidigt sätts nya, tydligare skyltar upp som visar vad som ska läggas i containrarna:

Brännbart ersätts med Tapeter, Takpapp, Gummi. Här lägger du tapetrester, böcker, läder, blöt/starkt nedsmutsad textil.

Resårmöbler & Textilier ersätts med Soffor och Sängar. Här lägger du tygklädda möbler, madrasser, skumgummi, mattor, fönster och speglar med ram.

Textilier får en separat behållare. Här läggs kläder, gardiner, dukar, sängkläder och annat av tyg. Innehållet hämtas av Myrorna och Human Bridge som säljer användbara saker vidare, gör torktrasor, ljudisolering och stoppning till möbler av resten. Allt kommer till återanvändning.

Gips och Isolering delas upp i två separata containrar. Gips är endast för rena gipsskivor som återvinns och blir till ny gips. Isolering och Glas. Här läggs mineralull, dricksglas, glasskålar, spegel/planglas utan ram.

Foto: Per Groth

Vi blir allt duktigare på att sortera – mängden hushållsavfall har minskat

Tack till alla er som sorterar! Bra jobbat! Tack vare att du sorterar ditt avfall bidrar du till att mängden hushållsavfall minskar och därmed också sopberget.

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå.

Statistiken på riksnivå visar att mängden hushållsavfall har minskat. I genomsnitt slängde varje svensk 467 kg hushållsavfall förra året vilket är en minskning med 11 kg jämfört med 2015.

Statistiken på lokal nivå visar att kommuner med fastighetsnära insamling från villahushåll samlar in närmare 90 kg förpackningar och returpapper per person jämfört med cirka 70 kg i genomsnitt i Sverige. Det framgår också att mängden förpackningar och returpapper i restavfallet är lägre än genomsnittet för riket. Hög tillgänglighet innebär både att det samlas in mer och att avfallet är av bättre kvalitet, vilket tidigare undersökningar också har visat.

Läs gärna mer i artikeln från Avfall Sverige

Källa: Avfall Sverige

RenoNorden hämtar som vanligt

Det norska bolaget RenoNorden A/S ansökte om konkurs den 18 september.

VafabMiljö har avtal med RenoNorden som innebär hämtning av allt hushållsavfall i Enköping samt tömning av containrar och andra större behållare i Sala.

I Enköping och Sala hämtar RenoNorden avfall som vanligt.

Enligt börsmeddelandet fortsätter det svenska bolaget, tillsammans med det danska och finska, sin verksamhet.

Vi återkommer med ytterligare information om VafabMiljö på något sätt kommer att påverkas av konkursen.

 

VafabMiljö fortsätter lära elever om avfall och miljö

Vad händer med matavfallet? Hur farliga är batterier för miljön och varför är det viktigt att sortera sopor? Lärare i Västmanland, Enköping och Heby kan boka in VafabMiljös informatörer till sina klasser för att få utbildning om avfall och miljö.

Ända sedan 80-talet har VafabMiljö utbildat mängder av barn och ungdomar. Förr berättades det om vikten att sortera ut tidningar och batterier. Idag berättar informatörerna om källsortering av många olika typer av avfall, men  även om nedskräpning, återanvändning och avfallsminimering.

– Vi har som uppdrag att påverka att vi som region ska komma uppåt i avfallstrappan, säger Kaj Wallin, informatör på VafabMiljö. Att utbilda barn och ungdomar är ett suveränt sätt att göra det på. Efter så många år är vi  etablerade i skolorna och vår utbildning välkomnas, berättar Kaj Wallin.

Varje år träffar VafabMiljös tre heltidsanställda informatörer omkring 8 000 elever. Utbildningen anpassas efter hur gamla barnen är. För de yngre barnen handlar det främst om att batterier är farligt avfall och att VafabMiljö     gör biogas av matrester med hjälp av mikroorganismer. För de lite äldre byggs utbildningen på med information om sortering av förpackningar och vad Återbruket är. I högstadiet och gymnasiet diskuteras det mycket kring    avfallstrappan, återanvändning och att minska avfallet. Frågeställningarna är många; måste vi alltid köpa nytt? Vilka saker känns bra att köpa begagnat och vilka resurser krävs för att till exempel tillverka en ny mobil?

– Vi är imponerade över att många barn är så duktiga. Även de minsta kan känna till att matresterna i de bruna papperspåsarna blir bränsle till sopbilar och bussar, säger Kaj Wallin. Men det gäller att fortsätta att prata om vikten av att sortera, att lära ut att sopor faktiskt är resurser och att nedskräpning i dag är ett stort miljöproblem, säger Kaj Wallin.

Eleverna får även komma på studiebesök på Återbruken och på Gryta avfallsstation i Västerås. VafabMiljö tar även emot besök från föreningar, företag och andra organisationer. Många vill också komma på studiebesök från  andra delar av världen. Hittills i år har VafabMiljö haft besök från t ex Australien, Kina och Ryssland.

 För mer information och bilder, eller om ni vill följa med oss ut i skolan, kontakta oss gärna:

Kaj Wallin, informatör, VafabMiljö, telefon: 021-39 35 57, e-post: kaj.wallin@vafabmiljo.se
Annika Westerberg, kommunikatör, VafabMiljö, telefon 021-39 35 69, e-post: annika.westerberg@vafabmiljo.se

Bokning av besök kan göras på e-post: skolinfo@vafabmiljo.se eller hemsidan: https://vafabmiljo.se/skolinfo/larare/boka-besok/

Vart tog Brännbart vägen på Återbruket?

Sedan en tid har ett försök att öka sorteringen och återvinningen pågått på fyra av våra arton Återbruk. Containern för Brännbart har ersatts med en för Tapeter, Takpapp, Gummi.

Syftet var att minska mängden avfall som går till förbränning respektive deponi och få renare återvinningsmaterial på Återbruken. Försöket har gått bra, genom att sortera bättre har avfallet till förbränning på de fyra Återbruken minskat med ca 30 procent vilket är positivt!

Därför kommer vi nu att införa detta på samtliga Återbruk och samtidigt sätta upp nya tydligare skyltar om vad som ska läggas i containrarna.

Så här kommer det att se ut:

Brännbart ersätts med Tapeter, Takpapp, Gummi: Här lägger du tapetrester, böcker, läder, blöt/starkt nedsmutsad textil.

Resårmöbler & Textilier ersätts med Soffor och Sängar: Här lägger du tygklädda möbler, madrasser, skumgummi, mattor, fönster och speglar med ram.

En separat behållare för rena Textilier: här läggs kläder, gardiner, dukar, sängkläder och annat av tyg. Innehållet i dessa hämtas av Myrorna och Human Bridge som säljer användbara saker vidare, gör torktrasor, ljudisolering och stoppning till möbler av resten. Allt kommer till återanvändning!

Gips och Isolering delas upp i två separata containrar:

Gips: endast rena gipsskivor. De återvinns och blir till ny gips.

Isolering och Glas: Här läggs mineralull, dricksglas, glasskålar, spegel/planglas utan ram.

Verkar det krångligt? Undrar du något? Fråga personalen på Återbruket, vi hjälper dig!

Illustration: Västerås stad

Tips om bruna påsen och bruna kärlet

När du sorterar ut ditt matavfall ska du använda den bruna papperspåsen som VafabMiljö tillhandahåller. Påsen är anpassad för matavfall och att stå emot lite väta. Påsen har också ett speciellt lim som bryts ned i rötningsprocessen, vilket inte andra papperspåsar har.

Att tänka på

  • Använd påshållaren som delas ut. Den hjälper till att hålla påsen torr. Påshållaren ingår i abonnemang Källsortering och finns också att hämta på Återbruket.
  • Låt blött avfall rinna av innan du lägger det i den bruna påsen. Är avfallet väldigt blött lägg tidningspapper eller en bit äggkartong i botten på påsen.
  • Fyll påsarna till max ¾-delar. Vik ihop dem ordentligt så att matavfallet inte ramlar ur påsen och gör kärlet kladdigt.
  • Lägg aldrig papperspåsen i en plastpåse. Plast förstör processen i biogasanläggningen.
  • Det är viktigt att göra rent kärlet ofta och om det luktar väldigt mycket kan du skvätta lite ättika i botten på kärlet. Det tar bort en del av lukten.
  • Har du en mindre mängd gräs, löv och fallfrukt får du lägga det i det bruna kärlet om du paketerar det väl i de bruna papperspåsarna.

VafabMiljö tar över slamtömning i Skinnskatteberg

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering i Skinnskatteberg kommun.

Slamtömning

Från och med den 1 september 2017 tar vi även över slamtömning från enskilda avlopp och fettavskiljare i Skinnskattebergs kommun.
För dig som kund innebär detta inga större förändringar förutom att du kontaktar oss med dina frågor. Observera att även fakturan fortsättningsvis kommer från VafabMiljö.

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang en till två gånger per år, vår och/eller höst. För extra slamtömning, så kallad budning, kontakta VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 (vardagar mellan kl 7.00 – 16.00) eller e-post kundservice@vafabmiljo.se. Dit vänder du dig även om du har frågor om slam, fett och latrin.

Akut slamtömning

Är du i behov av en akut slamtömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör BS Sanering på deras journummer 070-600 95 05.

Läs mer om slamtömning och fettavskiljare i Skinnskatteberg här