Ombyggnation på Återbruket i Sala

Under veckorna 45, 46, 47 kommer det att genomföras ett större omfattande underhållsarbete på Återbruket i Sala. Det innebär att det stundtals kommer vara begränsad framkomlighet på Återbruket då vi måste leda om trafiken. Öppettiderna är som vanligt.

Anledningen till att vi bygger om är för att få en bättre miljö och en säkrare arbetsmiljö.

Vi hoppas att detta inte orsakar allt för mycket besvär. Tack för din förståelse!