Förseningar av sophämtningen i stora delar av regionen på grund av ishalka

Det är glashalt på flera vägar i regionen vilket gör att det kan bli förseningar i sophämtningen, i vissa fall uteblir hämtningen helt. Ställ ut kärlet som vanligt och låt det stå framme tills det blivit tömt, vi gör vad vi kan. Har du problem med överfulla kärl vänligen kontakta kundservice på 020-120 22 20, kundservice@vafabmiljo.se

Vi ber om förståelse och hoppas att det inte ställer till allt för stora problem.