Vad händer efter sorteringen?

Om du är nyfiken på vad som händer med allt grovavfall du sorterar så hittar du svaret här. Av avfallet på Återbruket material- eller energiåtervinns 95 procent.

Tapeter, Takpapp, Gummi: Materialet går till förbränning som genererar energi i form av värme och el.

Fyllnadsmassor: Materialet krossas och används till vägbyggnad eller som täckningsmaterial på våra deponier.

Isolering och Glas: Läggs på deponi (soptipp).

Gips: Återvinns och blir till ny gips.

Gräs, löv och fallfrukt:  Rötas och blir fordonsbränsle i form av biogas.

Metallskrot: Metallskrotet återvinns till ny metall. I processen separeras magnetiskt och icke-magnetiska metaller. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten påverkas. Genom att använda återvunnen aluminium spars 95 procents energi jämför med tillverkning av ny råvara. Återvunnen stål spar 75 procent av energi jämfört med ny råvara.

Plast: Blir i dagsläget energi i form av el och värme, men man ser över möjligheterna att materialåtervinna plast.

Soffor och Sängar: Materialet krossas. En magnet fångar upp metallerna, som återvinnas till ny metall. Textilier och trä blir energi i form av el och värme.

Textilier: Innehållet hämtas av Myrorna och Human Bridge som säljer användbara saker vidare, gör torktrasor, ljudisolering och stoppning till möbler av resten. Allt kommer till återanvändning.

Ris och grenar: Krossas och flisas. Blir energi i form av el och värme.

Trä: Flisas och blir energi i värmeverk.

Well: Balas och skickas till pappersbruk där det blir nya kartonger och wellpapp.

Böcker: Återvinns och blir till ny pappersfibrer.