Abonnemang

I Västerås kommun kan du välja mellan två abonnemang, abonnemang Källsorterat och abonnemang Osorterat.

Abonnemang Källsorterat

I abonnemang Källsorterat sorterar du ditt matavfall och restavfall separat. Genom att välja Källsorterat gör du en miljötjänst eftersom matavfallet blir till biogas och biogödsel. Du sorterar ditt matavfall i bruna papperspåsar som ingår i ditt abonnemang. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse. I abonnemanget ingår också en påshållare till de bruna påsarna samt ett brunt och ett grönt sopkärl. I det bruna kärlet lägger du matavfallet och i det gröna kärlet lägger du påsen med restavfall.

Gör så här:

Använd de bruna papperspåsarna att lägga ditt matavfall i. Papperspåsen är speciellt framtagen för matavfall och tål viss väta. Papperspåsen placerar du i påshållaren. Påshållaren minskar risken för att den bruna påsen blir blöt. Det beror på att påshållaren ventilerar påsen. Det är därför viktigt att påshållaren står fritt och inte i, t.ex. ett annat kärl.

Det här är exempel på matavfall

Tips för dig som sorterar ditt matavfall

Saknas sorteringsutrustning?

Bor du i villa, har abonnemang Källsorterat och något saknas i din utrustning, t ex påshållaren eller det bruna kärlet, kontakta vår kundservice:

E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020-120 22 20.

Du kan också hämta påshållare på Återbruket i Västerås. Bruna påsar finns också på Återbruken.
Bor du i hyreshus, fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen, om påshållare och bruna påsar.

Vad händer sen?

Matavfallet som sorteras ut körs till Biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås. Där blandas matavfallet med lantbrukares vallgrödor, vatten och fettavskiljarslam från storkök och restauranger och blir till biogas och biogödsel. Biogas är ett mycket bra alternativt drivmedel för fordon. Gasen släpper ut ungefär 85% mindre koldioxid än andra drivmedel. Biogödslet används till odling av mat.

En påse matavfall blir biogas som räcker till ca 3 km bilkörning.

För att matavfallet ska kunna användas till biogas och biogödsel är det viktigt att matavfallet blir rätt sorterat. Därför genomförs regelbundna kvalitetskontroller på matavfallet innan det samlas in och tas om hand.

Abonnemang Osorterat

Detta abonnemang innebär att du lämnar ditt avfall osorterat i ett och samma kärl. Soporna ska vara väl förpackade i vanliga soppåsar. Detta är det dyraste alternativet och det med störst miljöbelastning.

Övrig sortering

Du sorterar ut tidningar, förpackningar av glas, plast, metall och kartong och lämnar detta till en återvinningsstation eller till Återbruket. Materialet som samlas in går till återvinning och blir nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

Restavfall

Övrigt hushållsavfall – restavfallet – lägger du i en väl tillsluten soppåse. Denna soppåse lägger du i det gröna kärlet som du får från VafabMiljö.

Kom ihåg att sorterat avfall är en resurs som kommer till stor nytta.