Surahammar

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar från och med den 1 januari 2017 för hushållsavfall inklusive slam och latrin i Surahammars kommun.

För dig som kund innebär detta inga större förändringar förutom att du kontaktar oss med dina frågor samt att fakturan fortsättningsvis kommer från VafabMiljö.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:
  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Surahammars kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • vill beställa bruna papperspåsar för matavfall
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om slam och latrin

Faktura

Vill du anmäla autogiro eller e-faktura? Klicka dig vidare nedan.

Autogiro

E-faktura

Telefon

Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00 med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall med mera.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås