Skinnskatteberg

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering i Skinnskatteberg kommun.

Vi ansvarar från och med den 1 september 2017 även för slam från enskilda avlopp och fettavskiljare i Skinnskattebergs kommun. För dig som kund innebär detta inga större förändringar förutom att du kontaktar oss med dina frågor samt att fakturan fortsättningsvis kommer från VafabMiljö.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Skinnskattebergs kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare

Slut på bruna påsar?

I Skinnskatteberg kan du hämta bruna papperspåsar för matavfall på flera ställen förutom Återbruket. Hela listan på hämtställen hittar du här.
Om du bor i lägenhet, fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen, om påshållare och bruna påsar.

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00.

 E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.