Avfallstaxa

Här hittar du gällande Avfallstaxor för din sophämtning i Sala kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bland annat påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information. Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

 • Hushåll i småhus: fast avgift 849 kronor/år.
 • Fritidshus: fast avgift 510 kronor/säsong.

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några exempel på den totala renhållningsavgiften enligt gällande Avfallstaxa för de olika abonnemangen.

Miljöstation
 • Avgift året runt: 1.621 kr + fast avgift = 2.470 kr
 • Avgift fritid (maj-sep): 1004 kr + fast avgift = 1.514 kr
Hemkompostering
 • Avgift året runt, varannan vecka: 2.348 kr + fast avgift = 3.197 kr
 • Avgift året runt, var fjärde vecka: 1.773 kr + fast avgift = 2.622 kr
 • Avgift fritid (maj-sep), varannan vecka: 1.169 kr + fast avgift = 1.679 kr
 • Avgift fritid (maj-sep), var fjärde vecka: 998 kr + fast avgift = 1.508 kr
Källsortering
 • Avgift året runt, varannan vecka: 2.540 kr + fast avgift = 3.389 kr
 • Avgift fritid (maj-sep), varannan vecka: 1.235 kr + fast avgift = 1.745 kr
Blandat avfall
 • Avgift året runt, varannan vecka: 4.349 kr + grundavgift = 5.198 kr
 • Avgift fritid (maj-sep), varannan vecka: 3.679 kr + grundavgift = 4.189 kr

Avfallstaxor Sala kommun

Avfallstaxa Sala – Småhus och fritidshus

Avfallstaxa Sala – Flerbostadshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa inkl latrin 2018 Sala kommun