Renhållningsordning

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Den antas av kommunfullmäktige och är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

Här nedan kan du läsa eller ladda hem Renhållningsordningen för Norbergs kommun samt avfallstaxan med avgiftsbilaga.

Renhållningsordning Norbergs kommun

Avfallstaxa Norbergs kommun

Avgiftsbilaga