Blanketter

Här hittar du som bor i Norbergs kommun blanketter att ladda ner.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dem, kan du kontakta kundservice så skickar vi dig blanketter.
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Policy för behandling av personuppgifter hittar du här

Blanketter

Abonnemangsvalsblankett sophämtning småhus/fritidshus

Abonnemangsvalsblankett sophämtning flerbostadshus/verksamhet

Anmälan om hemkompostering

Delat sopkärl

Ansökan om Förlängt hämtningsintervall för restavfall

Ansökan om Obebodd fastighet

Ansökan om Uppehåll i hämtning

Ägarbyte