Undantag

Här hittar du information om undantag som kan gälla vid avfallshantering. Enligt renhållningsordningen finns vissa undantag från de ordinarie sopabonnemangen som kan ansökas om genom separata blanketter.

Ansökan om uppehåll i hämtning

Om fastigheten står tom i minst tre månader efter varandra kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Fritidshus måste vara obebott hela sommarsäsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvara för abonnemanget, kontakta din förening eller motsvarande. Uppehåll kan bevilja upp till 1 år och därefter kan det förlängas ett år i taget tills förhållandena ändras. En ansökningsavgift tas ut med 436 kr per tillfälle och sökande. Ansökan ska göras minst en månad innan uppehållstiden startar. Observera att handläggningsavgift kan komma att debiteras i de fall kontroll av uppgifter behöver göras.

Fast avgift faktureras under uppehållet, abonnemangsändringsavgift debiteras enligt gällande renhållningstaxa.

Ansökan om delat sopkärl

Två närboende fastighetsinnehavare kan ansöka om delat sopkärl . Respektive fastighetsägare betalar delningstaxa (fast avgift och hämtningsavgift). Abonnemangsändringsavgift debiteras båda sökande, enligt gällande renhållningstaxa.

Förlängt hämtningsintervall

Hemkomposterar du allt ditt matavfall och har mycket små mängder avfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall, dvs hämtning av brännbart avfall, var fjärde vecka. Hushåll i sammanhållen bebyggelse kan få förlängt till vartannat ordinarie hämtningstillfälle. I glesbygd kan du som max få förlängt till en gång i kvartalet. Här hittar du blankett förlängt hämtningsintervall. Abonnemangsändringsavgift tillkommer enligt gällande taxa.