Blanketter

Här hittar du som bor i Köpings kommun blanketter att ladda ner.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dem, kan du kontakta kundservice så skickar vi dig blanketter.
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Policy för behandling av personuppgifter hittar du här

Blanketter

Abonnemangsvalsblankett flerbostadshus och verksamheter

Abonnemangsvalsblankett småhus och fritidshus

Ansökan om delat sopkärl

Ansökan om förlängt hämtningsintervall

Ansökan om uppehåll i hämtning

Anmälan hemkompostering

Ägarbyten

Elektronisk blankett
Utskrivbar blankett