Köping

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering i Köpings kommun inklusive slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.

Välkommen att kontakta oss om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare

Frågor om hemkompostering?

Har du frågor om hemkompostering kontaktar du Köpings kommun på telefon 0221-25 000.

Slut på bruna påsar?

Bruna papperspåsar och påshållare till matavfall ingår i abonnemang Källsortering. Tar dina påsar slut kan du hämta nya på Återbruket och VMKFs kontor på Hultgrensgatan 4. Påshållare finns att hämta på Återbruket.
Bor du i flerfamiljshus och saknar bruna papperspåsar eller påshållare kan du prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

Telefon

VafabMiljös Kundservice, telefon för hushållsfrågor 020-120 22 20 mellan kl. 8.00-16.00. Telefon för företagsfrågor 021-39 35 20 mellan  kl. 7.00-16.00.

 E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.