Köping

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar från den 1 november 2017 för all avfallshantering i Köpings kommun inklusive slam från enskilda avlopp och fettavskiljare. För dig som kund innebär detta inga större förändringar förutom att du kontaktar oss med dina frågor samt att fakturan fortsättningsvis kommer från VafabMiljö.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare

Frågor om hemkompostering?

Har du frågor om hemkompostering kontaktar du Köpings kommun på telefon 0221-25 000.

Slut på bruna påsar?

I Köping kan du hämta bruna papperspåsar för matavfall på Återbruket och VMKFs kontor på Hultgrensgatan 4.
Om du bor i lägenhet, fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen, om påshållare och bruna påsar.

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon för hushållsfrågor 020-120 22 20 mellan kl. 8.00-16.00. Telefon för företagsfrågor 021-39 35 20 mellan  kl. 7.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00..

 E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.