Avfallstaxa Hallstahammar

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1065 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 770 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 355 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några kostnadsexempel enligt 2016 års taxa för de olika abonnemangen. Fullständig taxa hittar du längst ner på sidan.

Exempel Abonnemang Källsortering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 1065 kr

Rörlig avgift 1 542 kr

Total kostnad per år 2 607 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1065 kr

Rörlig avgift 909 kr

Total kostnad per år 1 974 kr (inkl moms)