Hallstahammar

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för hushållsavfall inklusive fett, slam och latrin i Hallstahammars kommun.

Kontakta oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Hallstahammars kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • vill beställa bruna papperspåsar för matavfall
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om slam, fett och latrin

Telefon

Kundservice, telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.