Sophämtning

Ditt hushållsavfall hämtas antingen med sidlastande sopbil, försedd med en griparm som lyfter och tömmer kärlen, eller med en baklastare (d v s en traditionell sopbil).

Så här placerar du ditt kärl för avfall (sidlastare)
 • På hämtningsdagen är det viktigt att kärlen står i direkt anslutning till sopbilens hämtningsställe, oftast vid fastighetsgräns.
 • Bilens griparm har en räckvidd på 1,6 meter. Därför måste kärlen placeras inom detta avstånd från körbanan.
 • Kärlen får inte hindra gång- och cykeltrafik.
 • Kärlen ska stå så att locket öppnas mot gatan.
 • Ställ fram kärlen senast kl 6.00 på hämtningsdagen.
 • Ställ kärlen på plan och hårdgjord yta.
 • Runt och mellan kärlen ska det vara 0,5 meters fritt utrymme från trädgrenar och buskar eller annat som kan störa hämtningen.
 • Ovanför kärlen ska det vara 4 m fritt utrymme.
 • Undvik lukt och andra problem genom att ställa kärlen i skugga de dagar då det inte är hämtning.

Om kärlen ställs fram inför sophämtningen så ska kärlen endast stå framme tidigast kvällen innan tömningsdagen samt på tömningsdagen. Därefter ska kärlen tas in.

 Tänk på oss som hämtar ditt avfall!
 • Fyll inte kärlen för mycket. Det måste gå att stänga locket helt.
 • Se till att knyta ihop soppåsarna och vik de bruna papperspåsarna ordentligt.
 • Skotta och sanda framför och runt kärlet vintertid.
 • Parkera inte bilar så de står i vägen för sophämtningen när vi kommer med våra stora fordon.

Tack för att du hjälper oss att tömma ditt avfall!

Du som fastighetsägare ansvarar för att rengöring av kärlen. Det är speciellt viktigt att hålla rent i det bruna kärlet, för bio-/matavfall. Under vintertid är det fastighetsägarens uppgift att undvika fastfrysning i kärlen, vi kan därför debitera budningsavgift vid reklamation och ny tömning.

Vid återlämning eller byte av ett kärl ska det vara ordentligt rengjort, något som är viktigt att tänka på när du flyttar från fastigheten.

När kommer sopbilen?

Tiden för tömning kan variera. Om ditt kärl inte blivit tömt kan det bero på:

 • att sopbilen är full och måste tömmas innan den fortsätter
 • dåligt väglag
 • föremål som blockerat kärlet

Tänk på att chauffören kan tömma ditt kärl fram till kl. 19 på tömningsdagen. Om du har problem med utebliven hämtning eller andra frågor kring sophämtningen hör av dig till VafabMiljös kundservice.

Hämtning från fritidshus

Från fritidshus som bara används under sommaren hämtas avfallet fyra månader mellan vecka 18-39. Hämtningen sker varannan vecka med start antingen v 18 eller 19. Förutsättning för hämtning är att sopkärlen ska stå vid bilväg när de ska tömmas.

Kundservice

E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020-120 22 20.