Avfallstaxa Fagersta

Här hittar du taxor för din sophämtning. Taxorna gäller för dig som bor i Fagersta kommun och avser 2017.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 273 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 446 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 824 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några kostnadsexempel enligt 2017 års taxa för de olika abonnemangen. Fullständig taxa hittar du längst ner på sidan.

Exempel Abonnemang Källsortering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 1 273 kr

Rörlig avgift 1 515 kr

Total kostnad per år 2 788 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Osorterat (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1 273 kr

Rörlig avgift 3 241 kr

Total kostnad per år 4 514 kr (inkl moms)

Avfallstaxor Fagersta

Här hittar du Avfallstaxan för Fagersta kommun.