Enköping

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för hushållsavfall inklusive fett, slam och latrin i Enköpings kommun.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Enköpings kommun
  • vill ändra eller har frågor om avfallsabonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • har frågor om slam och latrin
  • vill beställa extra tömning
  • vill beställa hämtning av grovafall
Slut på bruna påsar?

Påsar och påshållare till ditt matavfall är gratis och finns att hämta på flera ställen i Enköpings kommun. Här hittar du hela listan. Om du bor i hyreshus, fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen, om påshållare och bruna påsar.

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon för hushållsfrågor 020-120 22 20 mellan kl. 8.00-16.00. Telefon för företagsfrågor 021-39 35 20 mellan  kl. 7.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.