Enköping

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för hushållsavfall inklusive fett, slam och latrin i Enköpings kommun.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Enköpings kommun
  • vill ändra eller har frågor om avfallsabonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • vill beställa bruna papperspåsar för matavfall
  • har frågor om slam och latrin
  • vill beställa extra tömning
  • vill beställa hämtning av grovafall

Telefon

VafabMiljös Kundservice, telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.