VafabMiljö investerar 26 miljoner i krossningsutrustning

IMG_9210_webb

Sedan årsskiftet krossar VafabMiljö allt biomaterial, det vill säga träflis och grönflis, i egen regi på alla anläggningar i regionen. Detta görs i ny krossningsutrustning som består av två nya krossmaskiner, två lastmaskiner samt en materialhanterarmaskin.

Av det returträ och biomaterial som kommer in är 60 procent returträ och 40 procent grönflis. Återbruken är den största mottagaren av dessa två materialslag. Men det kommer även mycket material från företag. Tidigare har VafabMiljö köpt denna tjänst på entreprenad.

Nu har VafabMiljö investerat ca 26 miljoner kronor i bland annat krossningsmaskiner. Det blir en bland de största och mest påkostade investeringarna som VafabMiljö gjort, näst efter biogas- och lakvattenreningsanläggningen i Västerås.

– Vi har anställt nya medarbetare och nu kör vi allt i egen regi på alla VafabMiljös anläggningar. Vi har investerat i två nya krossmaskiner, två lastmaskiner och en materialhanterarmaskin. Vi krossar mer än 40 000 ton biomaterial per år och ca 10 000 ton resårmöbler. Dessutom drivs alla maskinerna med ett miljövänligt HVO-bränsle, gjort på raps och slakteriprodukter, säger Micael Carlberg Enhetschef Återvinning på VafabMiljö.

90 procent blir bänsle

Av det krossade materialet går 90 procent som bränslematerial till Mälarenergis panna och resten går till VB Energi i Ludvika. I och med ett avtal med Mälarenergi i Västerås har VafabMiljö en leveransplan mot dem som går på månadsbasis. En viss mängd bränsle per månad måste enligt avtal levereras till deras panna. Utefter det har en månadsplan för hur VafabMiljö ska krossa biomaterialet upprättats enligt Micael Carlberg.

– Vi arbetar alltid för en effektivisering och teknisk utveckling framåt för att hänga med när det gäller återvinning och hållbarhet, säger Micael Carlberg.

Behandlar restfraktion åt Mälarenergi

Ett annat stort samarbete som VafabMiljö har med Mälarenergi är att behandla den restfraktion som uppstår hos Mälarenergi i deras förbehandling. VafabMiljö behandlar avfallet genom siktning. Det siktade avfallet går sedan tillbaka som bränsle till Mälarenergis panna.

– Enligt avtal krossar och siktar vi 32 000 ton avfall per år. Ur restfraktionen siktar vi ut metaller, sten, betong och bränsle. Sten och betong läggs som schakt på deponin. Metall och bränsle går tillbaka till Mälarenergi som säljer metallen vidare och använder bränslet i sin panna, berättar Micael Carlberg.