VafabMiljö arbetar för att det inte ska bli störningar i sophämtningen i Västerås

Samtek som kör hushållsavfall från västra delarna av Västerås har gått i konkurs. VafabMiljö för en dialog med konkursförvaltaren och arbetar för att det inte ska bli några störningar i hämtningen av hushållsavfall.