Trafikstörningar i Enköping, Västerås och Sala vecka 37-39 kan påverka sophämtning och slamtömning

Försvarsmakten genomför en stor övning vecka 37-39 som kan ge trafikstörningar i Enköping, Västerås och Sala.  Det kan leda till förseningar i sophämtning och slamtömning. Vi ber er låta sopkärlen stå kvar tills de blir tömda.

I Enköpings kommun töms slammet normalt på fasta budningsdagar tisdagar och fredagar. Den som vill ha tömt fredagen den 22 september kommer att få tömning utförd torsdag 21 september eller måndag 25 september. För att boka tömning till den 21 september behöver vi få beställningen den 20 september. Detta gäller området kring Örsundsbro och Ekolsund, där det kommer vara begränsad framkomlighet.

Vill ni läsa mer om trafikstörningen gå in på  Trafikverkets  hemsida: http://www.trafikverket.se/

Det finns information om övningen på Försvarsmaktens hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/har-ovar-vi/