Lämna sprutor och kanyler i särskild behållare till apoteket

Bild kanylbehållare_webb

Förbrukade sprutor och kanyler är riskavfall och ska läggas i en särskild behållare, som går att hämta på alla apoteket. Den fyllda behållaren lämnas sedan tillbaka till apoteket.

Kanyler och sprutor är riskavfall som ska lämnas till apoteket. Som privatperson kan du lämna kanyler och sprutor gratis på apoteken. Avfallet måste lämnas in i riskavfallsbehållare. Den finns att hämta gratis på apoteken.

VafabMiljö har fått in kanyler till Återbruket och i en del miljöbodar i bostadsområden. Kanyler och sprutor innebär en arbetsmiljörisk för våra chaufförer och medarbetare på Återbruken. Då VafabMiljö har avtal med apoteken i Västmanland ska alla kanyler och sprutor lämnas till apoteken.