Kryobox ej längre godkänd behållare

Den 1 juli upphör kryoboxen att vara godkänd behållare för ADR-klassat farligt gods.

Kryobox_3293
Företag som använder kryoboxar för grupp K, färg, lack, lim och oljerester behöver dela upp dessa i fler behållare. Vi ber kunder snarast kontakta Kundservice på tfn 021-39 35 20 för omgående hämtning och/eller omklassning av denna typ av avfall.
Datum då kryoboxen upphör att gälla som godkänd behållare och godkänt emballage för transport enligt Farligt gods på väg (ADR) är 1 juli 2015. Material som tidigare samlats för förvaring i kryoboxar ska i fortsättningen delas upp i olika behållare med olika deklarationer.
Om du samlar färgburkar – brandfarliga lösningsmedelsbas – och aerosoler, bland annat i en Kryobox, behöver dessa hanteras i separat emballage i fortsättningen. Det behövs också separata deklarationer för hanteringen.
VafabMiljö vill också påminna verksamheter om att övergångstiden för de gamla bestämmelserna om transport av farligt gods till slutligt omhänder­tagande (enligt ADR-S, 2013, kapitel 16) upphör. I nya ADR-S 2015:1 försvinner undantaget i kapitel 16. Övergångsbestämmelserna får längst användas till och med den 30 juni 2015.

Viktiga datum!

2015-06-30

Övergångstiden för gamla bestämmelser om transport av farligt gods till slutligt omhändertagande upphör.

2015-07-01

Kryobox ej godkänd be­hållare för farligt gods.