Insamling av föremål startar på Återbruket Stenby i Västerås 27/11

Insamling av föremål startar på Återbruket Stenby i Västerås fredag den 27 november – under veckan ”Europa minskar avfallet”

För att minska avfallet och för att nå högre upp på avfallstrappan startar VafabMiljö, i samarbete med Vallby Återvinningsvaruhus, insamling av föremål på Återbruket Stenby i Västerås. Det här blir det tredje Återbruket i Västerås som har den här typen av insamling.

Containern för insamling av föremål öppnas under veckan ”Europa minskar avfallet” som är ett EU-initiativ för att sätta fokus på avfallsminimering. Det är en av framtidens stora utmaningar inom avfallsområdet.

– Vi utökar denna insamling på ett tredje Återbruk för att det är en efterfrågad service och ett utmärkt sätt att nå högre upp på avfallstrappan. Målet är att så mycket som möjligt ska återanvändas för att minska avfallet, säger Gunnar Weiring, Verksamhetsutvecklare på VafabMiljö.

I Europa jobbar avfallsbranschen efter en avfallstrappa där just återanvändning tillsammans med avfallsminimering hör till de högre stegen som bidrar till en långsiktigt hållbar avfallshantering.

-Det känns jättebra att vi får ytterligare ett Återbruk som har denna typ av insamling. Det kunderna kan lämna i containern är saker som går att återanvända dock ej elektriska apparater. Sakerna säljs sedan i secondhand-butiken Vallby Återvinningsvaruhus i Västerås, säger Gunnar Weiring.

Containern finns på plats på Återbruket Stenby i Västerås fredag den 27 november från kl. 07.00, Kraftlinjegatan (mellan Coop Forum och Åkarnas hus) i Västerås.

Välkomna!

Insamling föremål stenby 2015.indd