Hala väglag ställer till det

Just nu kan det bli förseningar i sophämtningen på grund av halt väglag. Detta gäller främst på landsbygden i hela VafabMiljö-regionen. Låt kärlen stå tills de blir tömda. Våra chaufförer jobbar så snabbt de kan. Framåt tisdag-onsdag nästa vecka beräknas allt vara tömt. Tack för att du har överseende!