Workshop Bostadsrättsföreningar, Hyresgäster och Villaägare

Tillsammans med alla tolv medlemskommuner arbetar VafabMiljö med att ta fram en ny regional avfallsplan, gemensam taxekonstruktion och gemensamma föreskrifter med syfte att förbättra regionens avfallshantering. Vi vill få så många som möjligt att tycka till om hur vi ska hantera avfall i framtiden. Våra medarbetare träffar bostadsföreningar idag för att få åsikter, tips och råd. Tyck till du med om framtidens avfallsplan.

Har du synpunkter redan nu om avfallsfrågor i framtiden, lämnar du dem här.

Var: Återvinnarhuset, Returvägen 20, Västerås
Tid: kl 9.30-13.15

Se hela kalendariet

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt