Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Tömning av fettavskiljare

Att spola ner fett i avloppet kan orsaka störningar och stopp i ledningsnätet, vilket i sin tur kan leda till översvämmningar inne i fastigheten. Därför finns det generella bestämmelser om att alla verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning.

Vafabmiljö ansvarar för att tömma alla fettavskiljare i kommunen eftersom det klassas som ett kommunalt avfall. Fettet som samlas in rötas i vår biogasanläggning och blir till biogas som är ett miljövänligt fordonsbränsle.

Anmälan om verksamhet och fettavskiljare

Alla som påbörjar en ny livsmedelsverksamhet måste anmäla det till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Om verksamheten kräver fettavskiljare måste även en anmälan lämnas till Byggnadsnämnden angående installation av fettavskiljare.

Samma regler gäller också när du utökar en befintlig verksamhet. Om verksamheten hanterar råa animaliska livsmedel som exemplevis mejerier, charktillverkare eller liknande, ska anmälan om verksamheten göras till Livsmedelsverket.

Fastighetsägaren ansvarar för:

 • att det finns en fettavskiljare
 • att det finns en namngiven kontaktperson som ansvarar för fettavskiljaren
 • att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler
 • att anläggningen besiktigas minst en gång om året

Beställa abonnemang eller tömning av fettavskiljare

För att beställa ett abonnemang för fettavskiljare fyller du i det digitala formuläret ”Anmälan om fettavskiljare”, som du hittar längst ner på sidan. Behöver du en extra tömning av din fettavskiljare, kontaktar du vår kundservice så hjälper de dig. Priser för fettavskiljare hittar du i vår avfallstaxa längre ner på sidan under Dokument.

Hur du placerar din fettavskiljare

 • Den ska vara placerad i ett separat utrymme, avskilt från hantering och förvaring av livsmedel
 • Den ska vara lätt att komma åt vid tömning och tillsyn
 • Sugslangar och annan utrustning som krävs för att tömma fettavskiljaren får inte dras genom utrymmen där livsmedel hanteras och förvaras
 • Avloppsvatten från toalett får inte passera genom fettavskiljaren

 

Regler för tömning

 • Vi rekommenderar att fettavskiljaren töms och rengörs minst 1 gång per månad. Hos vissa verksamheter kan den behöva tömmas oftare
 • Efter tömning ska fettavskiljaren fyllas på med vatten. Det ingår inte i abonnemanget och inte i entreprenörens uppdrag utan det ansvarar fastighetsägaren/verksamhetsutövaren för
 • Entreprenören rapporterar utförd tömning och eventuella avvikelser till Vafabmiljö

 

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare

 • Bageri Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

 

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Läs mer om fettavskiljare i broschyren från Mälarenergi